Sök
  • Odontologisk svenska
  • – en handbok för utländska tandläkare
Sök Meny

Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade tandläkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården.

Tyngdpunkten i handboken ligger på

  • ordkunskap och terminologi
  • symptombeskrivning
  • patientsamtal
  • patientjournaler med anamnes.

Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och förkortningar.

Odontologisk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan tandläkare och patient. Man kommer snart att kunna lyssna gratis på dialogerna här. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken sin givna plats i tandläkarrocken.

Författaren Thérèse Werner är sedan flera år lärare på olika kurser i svenska för utländska läkare, tandläkare och veterinärer. Hon har även gett ut böckerna Medicinsk svenska – handbok för utländska läkare – och Veterinärsvenska – handbok för utländska veterinärer – på Folkuniversitetets förlag. Läs mer på medicinsksvenska.se och veterinarsvenska.se

Odontologisk svenska – handbok för utländska tandläkare